Trang chủ

Theo bạn 3 thái độ sống bên dưới bạn thường sử dụng thái độ nào để đạt được mục tiêu trong cuộc sống Hình năm 30 tuổi chọn thái độ sống thứ

Theo bạn 3 thái độ sống bên dưới, bạn thường sử dụng thái độ nào để đạt được mục tiêu trong cuộc sống (Hình năm 30 tuổi chọn thái độ sống thứ 1, giờ 45 tuổi chọn thái độ sống thứ 3) - Bạn có thể có được thứ bạn muốn (you can get what you want). - Bạn sẽ có những gì bạn xứng đáng (you can get what you deserve). - Bạn sẽ có những gì bạn đàm phán (you will get what you negotiate).
2021-01-20
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *